Nová soutěž fifty fifty

Vedení klubu HC Buldoci Neratovice společně s A týmem vyhlašuje novou soutěž pro fanoušky a ostatní diváky s názvem "FIFTY - FIFTY", která bude probíhat vždy při domácích zápasech „A“ mužstva na ZS Neratovice.

Výtěžek ze soutěže bude věnován na rozvoj mládeže a hokeje v Neratovicích.

Pravidla soutěže:
1. Návštěvník mistrovského utkání má možnost si ke vstupence (permanentce) zakoupit v pokladně soutěžní puk.
2. Každý soutěžní puk je označen číslem, celkový počet soutěžních puků je 200.
3. Cena soutěžního puku je 20,- Kč, jeho majitel současně obdrží i lístek se stejným hracím číslem.
4. V první přestávce hokejového utkání je soutěž oficiálně vyhlášena.
5. Majitelé soutěžních puků jsou vyzváni hlasatelem ke vhození svého soutěžního puku na ledovou plochu tak, aby se co nejvíce přiblížil ke středovému bodu pro vhazování. Doba pro vhození hracího puku na led je max. 3 minuty od výzvy hlasatele.
6. Soutěž je uzavřena vhozením všech zakoupených hracích puků na ledovou plochu. Následně je arbitrem soutěže označen ten soutěžní puk, který je co nejblíže označenému bodu ve středu ledové plochy za pomocí měřidla (měřící pásmo, metr apod.).
7. Číslo vítězného puku je oznámeno hlasatelem a jeho šťastný majitel je vyzván, aby se dostavil do prostoru časomíry, kde hlasatel oznámí jméno a příjmení výherce a na ledě bude předána v obálce výhra. Vítěz soutěže se musí prokázat lístkem se stejným číslem, jako má soutěžní puk. Puk bez čísla, je arbitrem ihned vyřazen ze soutěže.
8. Výhrou se rozumí POLOVINA finanční částky, která byla utržena z prodeje soutěžních puků (max. 2 000 Kč). Druhá polovina výhry bude využita na rozvoj mládeže a hokeje v Neratovicích.
9. V případě, že se výherce soutěže nedostaví k převzetí výhry do konce hokejového zápasu (do závěrečné sirény), výherce ztrácí nárok na dodatečné vyzvednutí výhry a ta propadne ve prospěch HC Buldoci Neratovice.

HC Buldoci Neratovice Vám přejí hodně štěstí a děkují za účast v této jistě velmi zajímavé a napínavé soutěži.

Pozn. Pořadatel soutěže zároveň žádá, aby na ledovou plochu byly házeny pouze zakoupené hrací puky a to v plném počtu. Nenechávejte si je jako suvenýr. Čím méně jich vhodíte na ledovou plochu, o to se sníží počet soutěžních puků pro příští soutěž, a tím menší bude případná výhra. Děkujeme.