Kronikář Vladislav Síla

Poděkování a vzpomínka na Vladislava Sílu - vedení HC Buldoci Neratovice děkují paní Zdeňce Sílové za poskytnutí dochovaných materiálů o činnosti ledního hokeje v Neratovicích (léta 1971 až 1996). 

Tyto vzpomínky vlastnoručně zapsal do kroniky její zesnulý manžel pan Vladislav Síla (+ 28. 10. 1996). Do roku 1954 byl aktivním hráčem - brankářem utvářejícího se mužstva ledního hokeje Spolany Neratovice. Po skončení své aktivní činnosti hokej neopustil a po absolvování kurzu rozhodčích nerozhodoval přímo na ledě, ale jako časoměřič, trestoměřič a někdy jako zapisovatel a hlasatel v jedné osobě. Stopkami ručně odměřil 37 domácích zápasů (1971-1974)a na časomíře NISA do konce sezóny 1995/96 dalších 2055 zápasů. Svou mravenčí a pečlivou prací zachoval pro budoucí generaci chronologii činnosti ledního hokeje v Neratovicích a jeho dílo v podobě čtyřsvazkové kroniky má dnes pro hokejový klub velkou historickou cenu.