Historie ledové plochy v Neratovicích

Léta 1950 až 1960

První dochovaná zmínka o přírodním kluzišti v Neratovicích je z roku 1952, které bylo vybudováno na hřišti pro kopanou u Sany. To se však stalo pouhým provizoriem, protože nemělo osvětlení. První sportovní úspěchy v soutěžích s okolními oddíly podnítili členy hokejového oddílu Spolana Neratovice pro vybudování stabilního vlastního kluziště. S jeho realizací bylo započato v roce 1953 v těsném sousedství fotbalového hřiště u Sany (současný areál Lachemy) a v následujícím roce bylo vybaveno mantinely a osvětlením. Ke zvýšení sportovní úrovně hokeje v Neratovicích se nenašlo dostatek obětavých pracovníků a zájem o udržování kluziště v dobrém stavu postupně upadal.

Léta 1961 až 1974

Nově postavený sportovní areál v Neratovicích byl slavnostně otevřen dne 8. května 1961 sehráním fotbalového utkání. Při jeho budování bylo pamatováno i s místem pro kluziště. Pro potřeby oddílu ledního hokeje vyrostla na současném parkovišti zimního stadionu krásná betonová plocha s osvětlením a mantinely. Z kluziště u Sany byla přenesena dřevěná tribuna a kabiny, které stály v místě, kde se nachází restaurace Cylindr. Nově vybudované přírodní kluziště bylo v hojné míře využíváno pouze pro bruslení mládeže a školních dětí. Vzhledem k tomu, že v polabské nížině byla několik let po sobě nepříznivá zima pro hokej a bruslení, bylo přáním všech, aby se v Neratovicích vybudoval zimní stadion s umělou ledovou plochou. Úsilím členů výboru TJ Spolana a výboru oddílu ledního hokeje se přání stálo skutkem a 12. ledna 1974 byl proveden první výkop v těsném sousedství přírodního kluziště. V práci se pokračovalo s elánem, a tak 26. října 1974 byl zimní stadion předán k plnému využití, jak pro hokej, tak pro veřejné bruslení pod širým nebem. Neratovický zimní stadion byl od svého vybudování ve vlastnictví Spolany.

Léta 1975 až 2012

Na otevřeném zimním stadionu s umělou ledovou plochou dosáhl neratovický hokej svých největších sportovních úspěchů. Když se po sametové revoluci začal podnik Spolana Neratovice zbavovat nevýrobních prostor, město zimní stadion odkoupilo. V té době hokejový oddíl působící pod názvem HC Neratovice zprostředkoval státní dotaci na zastřešení stadionu a poslední zářijovou sobotu roku 2003 se dočkal slavnostního otevření.

Byl to klasický oplechovaný stadion s betonovou tribunou o kapacitě 1 200 diváků k stání, ale do plné spokojenosti mu chybělo mnohé. Až postupem doby byly v jeho prostorách vybudovány šatny, sociální zařízení, mantinely osazeny plexisklem, byla zrekonstruována ledová plocha a provedena generální rekonstrukce strojovny a chladící technologie. Klub HC Neratovice prošel po roce 1997 hlubokou krizí a hokej v Neratovicích se odmlčel bezmála na 15 let. Zastřešenému stadionu tak chybělo jediné, hokejová utkání s plnými ochozy diváků.

Současnost

V roce 2013 se do Neratovic hokej opět vrátil, byl založen klub HC BULDOCI NERATOVICE pod vedením Martina Chabady. Bývalý útočník pražské Sparty vzkřísil v Neratovicích místní oddíl a podílí se na chodu hokejové školy. Klub získal licenci v Krajské soutěži mužů (KSM), ve které obsadili 4.místo a ve druhé sezoně konečné 3.místo. Hlavním zájmem klubu je ale výchova hokejových talentů. V sezóně 2016/2017 bude v soutěžích ČSLH působit hned pět mládežnických týmů. Jelikož led zimního stadionu v Neratovicích využívají pro přípravu a soutěže i další domácí a zahraniční hokejové kluby, vedení klubu zvažuje zimní stadion postupně modernizovat. Bez podpory města Neratovic a dalších státních institucí se to ale neobejde. První vlaštovka se narodila v začátku roku 2016, kdy za přispění města Neratovic byla zakoupena nová rolba a děti ji dali ve veřejné soutěži jméno „OLAF“.

Martin Chabada stadion