Veřejné bruslení

Veřejné bruslení v sezóně 2023/2024.

zde je aktuální rozpis veřejného bruslení 2023-2024 Buldoci Neratovice (hcbuldocineratovice.cz)


Vstupné: 100,- Kč/osoba


Broušení bruslí pro veřejnost

Kontakt: 603 518 988
Cena: 150,- Kč/pár
Pozn.: brusírna je vedle hlavní pokladny


Doporučené vybavení pro návštěvníky: nabroušené brusle, helma hokejová nebo lyžařská, silné teplé rukavice
Vstupem do prostor zimního stadionu se návštěvník zavazuje dodržovat Návštěvní řád.

Desatero návštěvníka veřejného bruslení

  1. Bruslení provádí každý návštěvník na vlastní nebezpečí. Nenoste na ledovou plochu hokejku, puk a podobné předměty, které by mohli ostatním bruslařům způsobit zranění.
  2. Ke vstupu na ledovou plochu použijte k tomu určená dvířka a nepřeskakujte mantinely, mohli byste způsobit pád jiného bruslaře nebo jej bruslí zranit.
  3. Neházejte po ostatních sněhové koule ani jiné předměty a nehoňte se s ostatními bruslaři, neohrožujte svoji jízdou další bruslaře.
  4. Vzhledem k častým úrazům na rukou noste při vstupu na ledovou plochu rukavice.
  5. Zbytečně nepolehávejte na ledě. Jiný bruslař by vám mohl způsobit zranění.
  6. Dodržujte pořadateli dané pokyny.
  7. Na ledovou plochu vstupujte pouze v bruslích. Na ledovou plochu nesmí vstupovat bez bruslí ani doprovod, který učí děti bruslit.
  8. Neničte cizí majetek ani jej neznečišťujte.
  9. V případě úrazu, nevolnosti nebo poranění kontaktujte strojníka zimního stadionu nebo obsluhu pokladny.
  10. Návštěvník pod vlivem alkoholu či drog bude vykázán z prostoru zimního stadionu.